AVÍS LEGAL:
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’entitat:
Raó social: PONSA ASSESSORS 2019 SL
NIF: B17393794
Adreça: C/ Del President Macià, 30 – 17230 – Palamós – GIRONA
Telèfon: 972315799
Email: info@ponsa-assessors.cat
FINALITAT DEL LLOC WEB.
La finalitat del present lloc web és la de promocionar els serveis oferts per PONSA ASSESSORS 2019
SL i, a mes, establir vies de contacte a través de les quals es pot obtenir informació addicional sobre
aquests.
El present avís legal (d’ara endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web:

LEGISLACIÓ.
Amb caràcter general les relacions entre l’entitat i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en
aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
ÚS I ACCÉS D’USUARIS.
L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una
relació comercial amb PONSA ASSESSORS 2019 SL o qualsevol de les seves delegacions.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són
titularitat de PONSA ASSESSORS 2019 SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució,
comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de
les seves pàgines web ni citant les fonts, excepte amb el consentiment per escrit de PONSA
ASSESSORS 2019 SL, .
CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS).
PONSA ASSESSORS 2019 SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació
continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a
certs usuaris.
PONSA ASSESSORS 2019 SL no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en
pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web
propietat de PONSA ASSESSORS 2019 SL . La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de
PONSA ASSESSORS 2019 SL té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment,
invitació o recomanació sobre els mateixos.
_______________________________
Altres dades a incloure a la web depenent del servei o producte ofert per l’empresa:
– Codis de conducta als quals estiguin adherids.
– Dades relatives a l’autorització administrativa necessària per a l’exercici de l’activitat.
– Dades del col.legi i títol acadèmic de professionals que exerceixin una activitat regulada.
– Informació addicional quan al servei s’accedeixi mitjançant un número de telèfon de tarificació
addicional.
– Si a més realitza contractes on-line haurà d’afegir la següent informació amb caràcter previ al procés de
contractació:
* Tràmits que han de seguir-se per contractar on-line.
* Si el document electrònic del contracte s’arxivarà i si aquest serà accessible.
* Mitjans tècnics per identificar i corregir errors en la introducció de dades.
* Llengua o llengües en què podrà formalitzar-se el contracte.
* Condicions generals al fet que, si s’escau, se subjecti el contracte.
* Confirmar la celebració del contracte per via electrònica, mitjançant l’enviament d’un justificant de
recepció de la comanda realitzada.

Essay writing service providers have made the plagiarism prevention job

This is something that is set up for one more professional essay writing service term, but if you are a fantastic writer, you ought to be able to come up with some great ideas that other students have not thought of yet.

easy.