AVÍS LEGAL:
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’entitat:
Raó social: PONSA ASSESSORS 2019 SL
NIF: B17393794
Adreça: C/ Del President Macià, 30 – 17230 – Palamós – GIRONA
Telèfon: 972315799
Email: info@ponsa-assessors.cat
FINALITAT DEL LLOC WEB.
La finalitat del present lloc web és la de promocionar els serveis oferts per PONSA ASSESSORS 2019
SL i, a mes, establir vies de contacte a través de les quals es pot obtenir informació addicional sobre
aquests.
El present avís legal (d’ara endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web:

LEGISLACIÓ.
Amb caràcter general les relacions entre l’entitat i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en
aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
ÚS I ACCÉS D’USUARIS.
L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una
relació comercial amb PONSA ASSESSORS 2019 SL o qualsevol de les seves delegacions.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són
titularitat de PONSA ASSESSORS 2019 SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució,
comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de
les seves pàgines web ni citant les fonts, excepte amb el consentiment per escrit de PONSA
ASSESSORS 2019 SL, .
CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS).
PONSA ASSESSORS 2019 SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació
continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a
certs usuaris.
PONSA ASSESSORS 2019 SL no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en
pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web
propietat de PONSA ASSESSORS 2019 SL . La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de
PONSA ASSESSORS 2019 SL té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment,
invitació o recomanació sobre els mateixos.
_______________________________
Altres dades a incloure a la web depenent del servei o producte ofert per l’empresa:
– Codis de conducta als quals estiguin adherids.
– Dades relatives a l’autorització administrativa necessària per a l’exercici de l’activitat.
– Dades del col.legi i títol acadèmic de professionals que exerceixin una activitat regulada.
– Informació addicional quan al servei s’accedeixi mitjançant un número de telèfon de tarificació
addicional.
– Si a més realitza contractes on-line haurà d’afegir la següent informació amb caràcter previ al procés de
contractació:
* Tràmits que han de seguir-se per contractar on-line.
* Si el document electrònic del contracte s’arxivarà i si aquest serà accessible.
* Mitjans tècnics per identificar i corregir errors en la introducció de dades.
* Llengua o llengües en què podrà formalitzar-se el contracte.
* Condicions generals al fet que, si s’escau, se subjecti el contracte.
* Confirmar la celebració del contracte per via electrònica, mitjançant l’enviament d’un justificant de
recepció de la comanda realitzada.